วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กำลังภายใน ลมปราณ ชี่กง ตอนที่ 1

                  หาจะกล่าวถึง ชี่กง หลายท่านอาจจะไม่รู้จัก แต่หากพูดถึงกำลังภายใน หรือ ลมปราณ หลายคนจะรู้จักผ่านนิยายกำลังภายใน โดยเฉพาะ ของกิมย้ง เช่น มังกรหยกทั้งสามภาค  แปดเทพอสูรมังกรฟ้า กระบี่เย้ยยุทธจักร ซึ่งทุกเรื่องหรืออีกหลายเรื่องที่กล่าว อธิบายถึงหลักวิชากำลังภายในได้พิศดาร เลิศล้ำ มากจนหลายท่านเชื่อว่ามีจริง หลายท่านคิดแค่ว่าเป็นจินตนาการ
                  จากประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงหลายตำราได้กล่าวว่า  เรื่องของ ชี่กง มีกำเนิดมาแล้วมากกว่า 4,000 ปี ที่ประเทศจีน โดยมีรากฐานมาจากการฝึก หรือการบำเพ็ญเพียรของนักพรตเต๋า หรือที่เรียกใน ภาพยนต์จีนว่า เต้าหยิน ซึ่งการฝึกนี้เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมชาติ บนวิถีของ เต๋า เพื่อมุ่งสู่การรู้แจ้ง ทั้งนี้ เต๋า เต็ก เก็ง คัมภีร์ ที่มีความสำคัญมากในลัทธิเต๋า ได้อธิบายถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติด้วยภาษาที่เรียบง่าย แต่เป็นปรัชญาที่ซับซ้อน ของคนทั่วไป
                   ลมหายใจ สมาธิ การโคจรพลัง ปัญญารู้แจ้ง เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งเป้าหมายและผล ในการฝึก
ชี่กง  ซึ่งมีการขุดพบจารึกบนแผ่นหยก ที่มีอายุอยู่ในช่วง 475 ปีก่อน คริสศักราช เขียนว่า "นี่เองที่ทำให้ต้องมีการหายใจลึกๆ แล้วอั้นเก็บลมหายใจถ่ายลงสู่เบื้องล่าง แล้วขยายเคลื่อนออกไปกำหนดลมหายใจให้หยุดนิ่ง แล้วรวบรวมเข้ามาไว้ด้วยกัน ลมหายใจจะเพิ่มมากขึ้นราวงอกขึ้นมาเองได้ และจะไหลเวียนอยู่ในร่างกาย จนกระทั่งไปถึง ส่วนบนสุดของศรีษะ  จะทำให้ท่านรู้สึกตัวเองเหมือนอยู่บนสรวงสวรรค์ ลอยล่องเหนือพื้นโลกที่อยู่ต่ำลงไป ผู้ใดทำตามกฏธรรมชาติ จะมีชีวิตอยู่ได้ ผู้ใดขัดขืนมิอาจดำรงชีวิตอยู่ได้"
                       


                                                                      จบตอนที่1

                   ในตอนต่อไป ค่อยอธิบายถึง ปรัชญา เต๋า ลมปราณ ชี่กง ในรูปแบบ ต่าง …...